Asbest Sanering

Het verwijderen van de asbest is een risicovolle bezigheid en mag volgens het Asbestsaneringsbesluit alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Tegenwoordig komt men bij bijna iedere sloop
of demontage wel asbesthoudende materialen tegen die we moeten verwijderen.

Het woord asbest is afgeleid van het Griekse woord Asbestos. Asbestos betekent “onverwoestbaar”. Asbest werd vanwege deze eigenschap jarenlang gebruikt voor geluids- en warmte isolatie. Asbest is een verzamelnaam van een groep siliciumverbindingen. Kenmerkend voor alle soorten is de vezelachtige structuur van het materiaal. Het stof van asbest bestaat uit scherpe, dunne en relatief lange vezels. Bij inademing zetten ze zich gemakkelijk vast in de longen en veroorzaken daardoor longziektes en kanker.

Asbest gevonden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Asbest is levensgevaarlijk als de asbestvezels vrijkomen. Het meeste nog aanwezige asbest zit in wegen en gebouwen waar mensen wonen of werken. Om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen, wil de overheid zo veel mogelijk asbest uit de leefomgeving verwijderen. Dit moet verantwoord gebeuren. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich bewuster worden van de aanwezigheid van asbest en de gevaren ervan. Wat zijn dan de huidige regels omtrent asbest verwijderen ( asbestsanering).

Enkele van de meest voorkomende toepassingen van asbest zijn:
– golfplaten dakbedekking op schuren
– onderlaag van vinyl-vloerbedekking
– plantenbakken
– vensterbanken
– spuitlagen op staalconstructies
– isolatiemateriaal in oude elektrische apparaten zoals broodroosters, haardrogers, strijkijzers
– remvoeringen en koppelingsplaten
– afscheidingswanden (‘Eternitplaat’) en plafonds
– isolatie rondom cv-ketels